Kerem Akbaş'tan şok Beşiktaş yorumu

Futbol ekonomisti Kerem Akbaş, Beşiktaş'ın son bilançosunu KAP verilerine göre yorumladı.

BJK A.Ş.’ye ait 28.02.19 tarihli sezonun ilk 9 ayına ait finansal verileri KAP’a bildirildi.

Gelir 526mTL (Geçen sezon aynı dönemde gelir 678mTL)

Net Zarar 206mTL (Geçen sezon aynı dönemde 44mTL kar)

BJK A.Ş.’de gelirler geçen sezona göre %22 düşerken futbol giderlerinde %10 artış görünüyor. Geçen sezon 234mTL brüt kar varken bu sezon brüt kar 37,5mTL'ye gerilemiş durumda.

BJK A.Ş.’nin banka kredilerindeki artış 9 ayda %40 oldu. 31.05.2018 tarihinde banka ve faktoring borcu 800mTL iken 28.02.2019 tarihinde borç 1,1 milyar TL oldu.

BJK A.Ş.’nin 28.02.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken kredi ana para tutarı 752 milyon TL olarak raporda belirtilmiş durumda. Bu rakama 28.02.2019 tarihinden sonra oluşacak kur farkları ve faizler dahil değil.

BJK A.Ş.’nin toplam yükümlülükleri ise 31.05.2019 tarihine göre %21 artışla 1,46 milyar TL'den 1,76 milyar TL'ye yükselmiş durumda.

BJK A.Ş. 28.02.2019 tarihi itibarı ile özkaynakları negatif 715 m TL'ye ulaşmış durumda. 9 aydaki sermaye kaybı %41. (31.05.2018 negatif 509 m TL)

BJK A.Ş.’nin finansman giderleri (kredi faizi ve kredilere ait kur farkı) 148mTL oldu. Ancak gelirin 104mTL'lik kısmı derneğe kesilen faiz faturasından oluşuyor. Bunu da gelirden düşersek net finansman gideri 252mTL oluyor.

BJK A.Ş.’de finansman kaynaklı kur farklarının dışında ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı ise 31mTL. Bunu da finansman giderlerine eklersek kur farkı ve finansman gideri toplamı 180mTL olarak karşımıza çıkıyor.

Bu finansman ve kur farkının kabaca anlamı şu satılan her 100 formanın, satılan her 100 dekoderin, sarılan her 100 kombinenin 34 tanesi kur farkı ve faize gitmiş.

Gelir tablosuna kabaca baktığımızda BJKAŞ sezonun ilk 9 ayında kazandığı her 100 TL'ye karşılık 139 TL gidere katlanmış.

31.05.2018 tarihinden 28.02.2019 tarihine kadar geçen 9 aylık sürede BJKAŞ'nin verilen teminat, ipotek ve rehinleri %65 oranında artmış durumda. 31.05.2018'de 1milyarTL olan ipotek ve rehinler 28.02.2019 tarihinde 1,65milyar TL oldu.

28.02.2019 tarihi itibariyle finansal tablolarda bulunan davalara ilişkin toplam borç ve karşılık tutarı 47.380.096 TL’dir. Borç ve karşılıkların 9.220.304 TL’si menajer alacak davaları, 37.639.792 TL’si alacak davaları ve 520.000 TL’si tazminat davalarına istinaden ayrılmıştır.

Firmanın gelir ve giderlerine detaylı baktığımızda en yüksek artışın yayın gelirlerinde olduğu görünürken futbolcu satış ve UEFA gelirleri en yüksek kaybın olduğu kısımlar.

Ücret giderleri geçtiğimiz yıla göre sabit kalırken "diğer" giderlerde %60 oranında bir artış söz konusu.

Son olarak 28.02.2019 tarihinden bu güne kadar dolardaki %6,94 , eurodaki %5,84 'lük artış borcu 51,8 milyon TL artırmış durumda.

Bu veriler ışında özellikle banka kredilerindeki artış can sıkmaya, faiz ve kur farkı ise can yakmaya devam ediyor. Derneğe kesilen fatura kırık bacağa yara bandı yapıştırmak gibi. Konsolide mali tablolara ise bu faturanın etkisi yok.

Her sene mali genel kurulda kabul edilen bütçe bu sezon da tutmayacak ancak genel kurul için bir sorun değil. Sonuçta bütçeyi kabul ve onaylama bir el kaldırmak kadar keşke UEFA önünde de bu kadar kolay çözülse sorunlar.

 Kerem Akbaş