Umut Güner İçin Sahtecilik Suçlaması

Atilla Türker'in Ajansspor'daki köşe yazısı...

İddia şuydu:

Beşiktaş Kulübü’nün eski önemli isimlerinden Umut Güner, “sahte voleybolcu lisansı” çıkartarak Fikret Orman başkanlığında oluşan yönetim kuruluna girdi.

Evet, iddia buydu.

***

2 YILI DOLDURMASI GEREKİYORDU

Mevzuyu biraz açayım.

Önce bir hatırlatma yapayım.

Beşiktaş Kulübü tüzüğü gereği, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeliğine kabul edilebilecek kişilerin kulüpte iki (2) yılı doldurmuş olmaları gerekiyor.

O süreçte Beşiktaş yönetim kuruluna girecek olan Umut Güner’in kulüp üyeliği ise sadece 15 ay idi.

Peki ne olacaktı?

Aradaki fark nasıl doldurulacaktı?

***

“SAHTE VOLEYBOLCU LİSANSI”

Yine iddia şu ki...

Umut Güner’e “sahte voleybolcu lisansı” çıkartıldı.

Güner’in 1997-98 sezonunda Beşiktaş’ta voleybol oynadığına dair sahte bir belge hazırlandı.

Çünkü... Yine Beşiktaş Kulübü tüzüğü gereği... Kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olan kişiler... Otomatikman bir yıl kıdem kazanıyordu.

Yani... İddianın özü şu: Umut Güner, sahte voleybolcu lisansıyla 9 yıl önce Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna girdi, bu şekilde Beşiktaş’ta 7 yıl görev yaptı, tarihi kararların uygulayıcısı oldu.

Fikret Orman döneminde asbaşkan olarak görev yapan Umut Güner, stattan ve ayrıca transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak hep çok ön planda kaldı.

***

BU KÖŞEDE YAYIMLANDI

Bu iddiaları ben 2,5 yıl önce kaleme aldım.

Tabii belgeleriyle...

Umut Güner’in o meşhur lisansı başta olmak üzere pek çok detayı bu köşeye taşıdım.

Peki ne oldu?

Olay büyüdü.

***

KAMU DAVASI AÇILDI

Hukuki süreç başlatıldı.

Umut Güner, Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet edildi.

Savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Umut Güner’in “özel belgede sahtecilik” suçu işlediği iddia edildi.

İddianame kabul edildi.

Umut Güner hakkında kamu davası açıldı.

Beşiktaş Kulübü de “suçtan zarar gören taraf” olarak hukuki sürece dahil oldu.

Son duruşma 4 Şubat 2021’de yapıldı.

Bir sonraki duruşma ise 23 Mart 2021’de olacak.

***

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: “BİZDE OYNAMADI!”

Beşiktaş Kulübü bu hukuki süreçte “Beşiktaş JK Voleybol Şubesinin kayıtları incelendiğinde 1997/1998 sezonunda Umut Güner’in kaydına rastlanılmadığını”bildirdi.

***

İŞTE İDDİANAME...

Mevzunun hassasiyeti ve önemi açısından...

Savcılık iddianamesinin ilgili bölümünü olduğu gibi aktarıyorum.

Şüpheli Umut Güner’in Beşiktaş JK’ne 31.12.2010 tarihinde üye olduğu...

Üyelik işlemleri sırasında sporcu olduğunu belirtmediği...

25.03.2012 tarihinde yönetime seçilmek istediği...

Fakat mevcut dernek tüzüğüne göre kulüp üyeliğinde 2 (iki) yılı doldurmadığı için tarihsiz sadece 1997-1998 tarihlerinde Voleybol takımında sporcu olduğuna ilişkin dönemin dernek yöneticisinin hangi şartlarda ve nasıl aldığı belli olmayan bir şekilde imzası ile kendisine bir yıl kıdem kazandıracak sahte sporcu üye bilgi formu oluşturduğu...

Ve bu sahte belgeyi kulüp yönetimine ibraz ederek kullandığı...

Savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu...

***

-“BEŞİKTAŞ KULÜBÜ DE İDDİALARI DOĞRULADI”-

-Keza şüphelinin üyeliğinin geçerliliği ve iftiraya uğradığına ilişkin olarak celbi ve incelenmesini talep ettiği...

-Beşiktaş JK Derneği kayıtlarının şüphelinin savunmasını desteklemek bir yana ihbar edenin anlatımlarını doğruladığı...

***

“TAKIM FOTOĞRAFINI BİLE İBRAZ EDEMEDİ...”

-Şüphelinin sporculuğa ilişkin en önemli vesikalar olan takım fotoğrafı ve lisans ibraz edemediği...

-Özellikle Beşiktaş JK Derneği’nden gelen cevabi yazıda şüphelinin 1997-1998 yılları Beşiktaş JK Voleybol Şubesinin kayıtları adına rastlanmadığının belirtildiği...

***

-“KAYITLARA RASTLANILMADI”-

-Son olarak şüphelinin Voleybol sporcusu olduğunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol Federasyonu Başkanlığından da sorulduğu...

-Gelen cevabi yazılarda şüphelinin özellikle belirtilen yıllarda sporcu olduğuna ilişkin kayıtlara rastlanmadığının belirtildiği...

***

-“SUÇUN İŞLENMEYE DEVAM EDİYOR OLDUĞU”-

-Şüphelinin hali hazırda kulüp yöneticiliği ve görevlerinin 25.03.2012 tarihinde kulüp yönetimine ibraz edilen sahte sporcu üye bilgi formuna dayandığı...

-Şüphelinin bulunduğu makama ait her tasarrufunda bu belgenin kullanılıyor olduğunun kabulünün gerekeceği...

-Bu surette suçun işlenmeye devam ediyor olduğu...

-Ve kamu davası açılabilmesi için makul ve yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmakla şüphelinin mahkemenizde yargılanarak sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 17/06/2020...”

***

Evet... İddianame bu şekilde...

***

-UMUT GÜNER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-

Umut Güner bu hukuki süreçte yaptığı savunmada, Beşiktaş Kulübü’ne ne şekilde ve ne zaman üye olduğunun kulüp kayıtları ile sabit olduğunu, denetim kurullarının her üyeyi olduğu gibi kendi üyeliğini de incelediklerini belirtti ve suçlamaları kabul etmedi.

***

-UMUT GÜNER’İN AVUKATI: “ZAMAN AŞIMINA GİRİYOR”-

20.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 Şubat 2021’de yapılan duruşmada taraflar söz aldı.

Umut Güner’in avukatı...

-“Müvekkilim 1997-1998 yıllarında bu kulüpte (Beşiktaş’ta) voleybol oynamıştır, kayıtları mevcuttur.

-Müvekkilimin kullandığı belge 25/03/2012 tarihlidir, iddianamede TCK 207 maddesinden dava açılmakla bu suç ani suçlardan olup kullanması ile veya düzenlenmesi ile suç oluşur.

-Müvekkilim bu belgeyi 25/03/2012 tarihinde kullandığı iddianamede belirtilmektedir, buna göre suçun cezası esas alındığında dava zamanaşımının TCK 66 maddesi uyarınca 8 yıllık süreye tabi olmaktadır.

-İfadesi Cumhuriyet Savcılığınca veya mahkemece alınmadığı, kollukla alındığı için zamanaşımını kesen usulü bir işlem bulunmamaktadır.

-İddianame tarihi ise 17/06/2020 olmakla 8 yıllık dava zaman aşımı dolmuş bulunmaktadır.

-Usul ekonomisi de göz önüne alınarak kamu davasının zamanaşımı nedeniyle karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

***

CUMHURİYET SAVCISI: “ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ...”

Düşüncesi sorulan Cumhuriyet Savcısı da...

-Her ne kadar sanık Umut Güner hakkında 25/03/2012 tarihinde yönetim kuruluna seçilmek için gerekli olan 2 yıllık üyelik şartını gerçekleştirmek üzere Beşiktaş voleybol takımında 1997-98 yıllarında oynadığına yönelik sporcu üye bilgi formunu sahte düzenleyip ibraz etmek suçundan özel belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle kamu davası açılmış ise de belgenin 25/03/2012 tarihinde ibraz edildiği ve kullanıldığı...

-Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu suça yönelik iddianamenin 17/06/2020 tarihinde düzenlendiği...

-Ceza maddesindeki suç sınırının 3 yıl olduğu...

-TCK 66/1-e maddesinden bu suçlardaki zamanaşımı süresinin 8 yıl olarak belirlendiği...

-Soruşturma aşamasında ceza zamanaşımını kesen bir olgu bulunmadığı...

-Suçun zaman aşımı süresinin 25/03/2020 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi.

***

Duruşma 23 Mart 2021 gününe bırakıldı.

***

Durum bu...

Yüce mahkeme gereken kararı verecek.

İşte duruşma tutanağı...


EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
youtube kanalımıza abone olun